ČRNI BOR

Črni bor:

Vir slike 

Črni bor uvrščamo med vedno zelena iglasta drevesa. Ima zelo razvejan in močan koreninski sistem. Črni bor ima v šopu dve temno zeleni iglici, ki sta trdi, močni, zašiljeni in zelo bodeči. Posamezna iglica je dolga od 8 do 16 cm.  Storži dozorijo vsake dve leti.  Črni bor je enodomna in vetrocvetna vrsta.

Storž črnega bora:

Vir slike 

NAZAJ