KAJ MORAM VEDETI O RASTLINAH?

Osnovna gradbena enota rastlin je rastlinska celica. S prostim očesom je ne vidimo, zato si pri tem pomagamo z mikroskopom. Vsaka celica ima zelo pomembno vlogo pri dihanju in prehranjevanju rastline. V posebnih organelih, imenovanih mitohondriji, poteka celično dihanje, s katerim rastlina dobi energijo. V kloroplastih pa poteka fotosinteza, s katero rastlina pridobi hranilne snovi, ki jih potrebuje za rast in razvoj.

Rezultat iskanja slik za rastlinska celica

Vir slike 

Oglej si notranjost lista rastline:

Veliko število celic skupaj tvori rastlinske organe. Med rastlinske organe uvrščamo

1. Korenine

Naloga korenin je pritrjevanje rastline v zemljo in črpanje vode z mineralnimi snovmi iz zemlje. Voda in mineralne snovi nato po korenini potujejo do stebla in po steblu do ostalih delov rastline.

Rastlina vodo potrebuje predvsem zaradi fotosinteze.

Rezultat iskanja slik za root

Vir slike 

2. Listi

V listih rastlin poteka proces fotosinteze, s pomočjo katere rastlina dobi potrebna hranila za rast in razvoj. Listi so lahko različno oblikovani.

Vir slike 

3. Steblo

Po steblu poteka prenos vode in mineralnih snovi iz korenin v ostale dele rastline, ter prenos hranilnih snovi nastalih pri fotosintezi proti koreninam. Steblo tudi omogoča rast rastline v višino. To je pomembno predvsem zato, ker je za fotosintezo nujno potrebna sončna svetloba.

Vir slike 

4. Cvet

Cvet je razmnoževalna struktura rastline. Zgrajen je iz prašnikov in pestiča. V prašnikih se nahajajo moške spolne celice, v pestiču pa ženske spolne celice. Prenos moške spolne celice do ženske spolne celice imenujemo oprašitev. Ta lahko poteka s pomočjo vetra ali žuželk. Glede na način oprašitve rastline delimo na žužkocvetke in vetrocvetke. Proces združitve moške in ženske spolne celice pa imenujemo oploditev.

Cvetovi so lahko različnih barv in oblik. Nekatere rastline imajo cvetove združene v socvetja.

 CVET

Vir slike 

  SOCVETJE

Vir slike 

Rast rastline:


 

NAZAJ