RASTLINE OBSREDOZEMSKEGA SVETA

Le majhen delež celotnega površja Obsredozemskega sveta je prekrit z gozdovi. V njih sicer prevladujejo drevesne vrste kot so bukev, gaber, hrast in črni bor. Večina površja pa je travnatega in namenjenega gojenju kulturnih rastlin. Veliko kulturnih rastlin uspeva zgolj v tem delu Slovenije prav zaradi milega podnebja.

Najbolj značilna kulturna rastlina Obsredozemskega sveta je oljka. Za svoje uspevanje potrebuje mile zime, zato jo najdemo samo v tem delu Slovenije. Značilne druge kulturne rastline, ki najbolje uspevajo na tem območju so še: vinska trta, breskve, fige, marelice, češnje, agrumi, kaki …

Vir slike 

Rastline obsredozemskega sveta: kaki, vinska trta, črni bor, agrumi, oljka.

NAZAJ