ZNAČILNOSTI PREDALPSKEGA SVETA

V Predalpskih pokrajinah je najbolj značilna oblika površja hribovje. Prevladuje predvsem rečni tip površja, za katerega pa so značilne tudi različne rečne doline.

Med kamninami prevladujeta dolomit in apnenec, najdemo pa tudi prod, pesek, glino in ilovico. Na nekaterih območjih najdemo tudi magmatske in metamorfne kamnine.

Podnebje v teh pokrajinah je celinsko. Zanj so značilne nizke temperature in večja kolličina padavin. Količina padavin se od zahoda proti vzhodu zmanjšuje.

Vir slike 

Vir slike 

Vir slike 

NAZAJ