ZNAČILNOSTI DINARSKO-KRAŠKEGA SVETA

Dinarskokraški svet je sestavljen iz visokih in nizkih  planot, hribovij ter vmesnih kraških polij in podolij.

Vir slike 

Površje Dinarskokraškega sveta imenujemo kraško površje ali kras. Zanj so značilne posebne površinske in podzemne reliefne oblike, ki nastanejo s kemičnim razpadanjem kamnine apnenca ali dolomita. Ko voda raztaplja ti dve kamnini, pri tem nastajajo različni kraški pojavi, kot so uvale, vrtače, škraplje, žebliči….

Za Dinarskokraški svet je zelo značilno tudi bogato podzemlje. V njem se skrivajo kraške jame in brezna. V njih lahko najdemo tudi reke, ki poniknejo s površja v podzemlje in veliko različnih vrst ter oblik kapnikov.

Prikaz kraškega površja in bogatega podzemlja:

Kraško površje in podzemlje

Vir slike 

Večina Dinarskokraških pokrajin ima zmerno celinsko podnebje, za katerega je značilna velika količina padavin. Višji predeli Dinarskokraškega sveta imajo gorsko podnebje.

NAZAJ