RASTLINE DINARSKO-KRAŠKEGA SVETA

V Dinarskokraškem svetu prevladujejo gozdnate površine. Ljudje so sicer v preteklosti začeli gozd izsekavati, z namenom ustvarjanja obdelovalnih kmetijskih površin. Kasneje pa so te površine začeli nazaj pogozdovati.

Današnji gozdovi so predvsem listnati, v katerih najdemo bukev, gaber in hrast. Od iglavcev sta najpogostejša predstavnika smreka in jelka.

Vir slike 

Rastline dinarsko-kraškega sveta: hrast, ruj, jelka.

NAZAJ