RASTLINE PREDALPSKEGA SVETA

Rastlinstvo v Predalpskih pokrajinah je zelo pestro. Hribovja so porasla z gozdom, kjer se, tako kot v Alpskih pokrajinah, pojavljajo rastlinski višinski pasovi.

Vir slike 

V nižinah prevladujejo listnati gozdovi (bukev, gaber), v višjih predelih pa iglasti gozdovi (smreka, jelka, macesen). V kotlinah in dolinah so bili gozdovi izkrčeni – zaradi poselitve in gospodarskega izkoriščanja površin (naselja, industrija, kmetijstvo).

Vir slike 

Vir slike 

Rastline predalpskega sveta: bukev, gaber, smreka, jelka, macesen.

NAZAJ