ZNAČILNOSTI ALPSKEGA SVETA

Alpski svet je dobil ime po gorovju – Alpah, ki se razprostirajo na severnem in severozahodnem delu Slovenije. Njihov najvišji vrh je Triglav. Za ta del Slovenije so značilni visoki, ostri gorski vrhovi in strme, prepadne stene. Posebna značilnost so še globoke rečne in ledeniške doline.

Za Alpski svet je značilno gorsko podnebje, za katerega so značilne dolge in mrzle zime ter kratka, hladna poletja. Čez celo leto je veliko padavin (dež, sneg).

Zaradi neugodnega reliefa in podnebja za življenje, je večina Alpskega sveta redkeje poseljenega. Poseljenost Alpskega sveta:

Vir slike 

NAZAJ