RASTLINE ALPSKEGA SVETA

Temperature v Alpskem svetu so čez celo leto nižje, kot v drugih delih Slovenije. Prav tako se z naraščajočo nadmorsko višino temperature znižujejo. Zaradi tega so se oblikovali rastlinski višinski pasovi.

Rastlinski višinski pasovi:

Vir slike 

Nižji predeli so najpogosteje poraščeni z listnatimi gozdovi. Nad 1000 metri nadmorske višine listavce težje zasledimo, so pa tam bolj pogosti iglavci, ki so na nižje temperature bolje prilagojeni. Nad 2000 metri nadmorske višine najdemo predvsem ruševje. To je iglasto, nizko grmičevje, ki je zelo odporno na nizke temperature in sneg. V tem pasu najdemo tudi veliko lišajev. Nad 2700 metri nadmorske višine je snežna meja, kjer se sneg ohrani čez celo leto. Tam rastlinstva ne najdemo več.

Rastline Alpskega sveta: bukev, gaber, smreka, lišaji, ruševje.

NAZAJ