RASTLINSTVO SLOVENIJE

Slovenijo delimo na 5 naravnih enot:

Slovenska pokrajina je zelo raznolika. Majhno ozemlje države je sestavljeno tako iz visokih dvatisočakov, hribovji, kotlin, kraških planot, flišnih gričevij, kraških jam, kot tudi panonskih ravnic.

Naravnogeografsko delimo Slovenijo glede na reliefne značilnosti in podnebje. Tako ločimo Alpske, Predalpske, Dinarskokraške, Obpanonske in Obsredozemske pokrajine.

Naravnogeografske enote Slovenije:

Vir slike 

Vsaka naravna enota ima svoje značilnosti, ki vplivajo tudi na rastlinstvo, ki se tam pojavlja.

Značilnosti posamezne naravnogeografske enote lahko najdeš na spodnjih povezavah:

1. ALPSKI SVET

2. PREDALPSKI SVET

3. DINARSKOKRAŠKI SVET

4. OBPANONSKI SVET

5. OBSREDOZEMSKI SVET

NAZAJ